Пропърти мениджмънт - наеми - продажби - професионален домоуправителПрофесионално управление на имотиНаеми и продажби на имоти, Професионален домоуправител, управление на имоти;Новини за пазара на недвижими имоти и в сферата на фасилити мениджмънтаПрофесионален домоуправител - управление на имоти - наеми и продажбиПрофесионален домоуправител - управление на имоти - наеми и продажбиПрофесионален домоуправител - управление на имоти - наеми и продажби
Професионален домоуправител - управление на имоти - наеми и продажбиИзпратете ни вашата заявка за услугата "Професионален домоуправител"Наеми и продажби на имоти, Професионален домоуправител, управление на имоти;Наеми и продажби на имоти, Професионален домоуправител, управление на имоти;

Имоти под наем

Имоти за продажба

21 Юни, 2024
EUR1.955830.51129
USD1.829930.54647
GBP2.313740.43220
CHF2.050780.48762
JPY1.151710.86827
CAD1.336680.74812
XAU4275.580000.00023

Професионален домоуправител - управление на етажна собственост

Общо описание на услугите

„МСИ ВИТОША” ЕООД ПРЕДОСТАВЯ КВАЛИФИЦИРАНИ СПЕЦИАЛИСТИ, КОИТО ДА СЕ ГРИЖАТ ЗА ОПТИМАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ, ДОБРОТО СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ДОГОВОРЕНИТЕ ОБЕКТИ. ОПРЕДЕЛЯ СЛУЖИТЕЛ “ОПЕРАТИВЕН МЕНИДЖЪР” ПЕРСОНАЛНО АНГАЖИРАН КЪМ ВАШАТА СГРАДА/КОМПЛЕКС , КОЙТО Е НА ВАШЕ РАЗПОЛОЖЕНИЕ ПРИ ВСЕКИ ЕДИН ВЪЗНИКНАЛ ПРОБЛЕМ. В ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ЕДИН ПРОФЕСИОНАЛЕН ДОМОУПРАВИТЕЛ ВЛИЗАТ:

ИЗБОРЪТ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ДОМОУПРАВИТЕЛ В НАШЕ ЛИЦЕ ВИ ДАВА СЛЕДНИТЕ ПРЕДИМСТВА:

 • ОПТИМАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ И ПО-ЕФЕКТИВНА ПОДДРЪЖКА НА СГРАДАТА И ПРИЛЕЖАЩОТО ПРОСТРАНСТВО;
 • ОРГАНИЗИРАНЕ, ИЗВЪРШВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАПЛАЩАНЕТО НА МЕСЕЧНИТЕ СМЕТКИ ЗА ОБЩИТЕ И ПРИЛЕЖАЩИТЕ ЧАСТИ НА ЕС;
 • ИЗЧИСЛЕНИЕ НА ПРИПАДАЩАТА СЕ МЕСЕЧНА ВНОСКА ПО ВСЯКО РАЗХОДНО ПЕРО ЗА ВСЕКИ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ ИЛИ ЖИВУЩ В ЕС;
 

ГРИЖАТА ЗА ДОБРОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИТЕ ЧАСТИ НА СГРАДАТА, В КОЯТО ЖИВЕЕТЕ ВКЛЮЧВА:

 • ИЗГОТВЯНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД В ЖИЛИЩНА СГРАДА ИЛИ КОМПЛЕКС ОТ ЗАТВОРЕН ТИП;
 • ПЛАНИРАНЕ НА ГОДИШЕН БЮДЖЕТ, ОБЕЗПЕЧАВАЩ НУЖДИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕТО НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ;
 • ИЗЧИСЛЕНИЕ НА ПРИПАДАЩАТА СЕ МЕСЕЧНА ВНОСКА ПО ВСЯКО РАЗХОДНО ПЕРО ЗА ВСЕКИ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ ИЛИ ЖИВУЩ В ЕС;
 • ЕЖЕДНЕВЕН КОНТРОЛ НА ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ ПО ПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИТЕ ЧАСТИ, ПОДДРЪЖКА НА АСАНСЬОРИТЕ, ИНСПЕКТИРАНЕ НА ИЗПРАВНОСТТА НА ИНСТАЛАЦИИТЕ В ОБЩИТЕ ЧАСТИ;
 • ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЧИСТВАНЕТО НА ОБЩИТЕ ЧАСТИ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ;
 • ПОСТОЯНЕН ДИАЛОГ И КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА РАЗЛИЧНИТЕ ПАРТНЬОРИ, ДОСТАВЧИЦИ, ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ, АДМИНИСТРАЦИИ;
 • НЕПРЕКЪСНАТ КОНТРОЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИЕТИЯ ОТ ЕТАЖНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ ГОДИШЕН БЮДЖЕТ, АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ И ПРЕДЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ТЯХНОТО НАМАЛЯВАНЕ;
 • КОРЕКТНО ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ НА ПОЛУЧЕНИТЕ СУМИ И ИЗВЪРШЕНИТЕ ПЛАЩАНИЯ ОТ ИМЕТО И ЗА СМЕТКА НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ;
 • АСИСТЕНЦИЯ И ЕКСПЕРТИЗА ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СЪБИТИЯ;
 • ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕКСПЕРТНА ПОДДРЪЖКА НА ОБЩА ВЪТРЕШНА СОБСТВЕНОСТ - ВРАТИ, ПАНТИ, БРАВИ, ДРЪЖКИ, АВТОМАТИ ЗА ВРАТИ, ПАРАПЕТИ, ПРОЗОРЦИ, ПОЩЕНСКИ КУТИИ;
"МСИ Витоша" ООД е резултат от обединението на българската строителна фирма "Р.С. ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД и френската Groupe GHI, чиято дейност е в областта на недвижимите имоти във Франция. В "МСИ Витоша" работи екип, специализиран в следните сфери на дейност: покупко-продажба и наемане на имоти, управление на собствеността, управление на етажна собственост, експертизи.
"Р.С. Инженеринг" ЕООД е специализирана строителна компания с натрупан богат опит в проектирането, организацията и строителството на сгради, както и в съгласуването и узаконяването им на територията на Република България. Фирмата е основана през 1994 г. От същата година е член на Българската Строителна Камара и получава лиценз за цялостна дейност в строителството.
Copyright © 2024 МСИ Витоша ООД. Всички права запазени.
тел. 02/868 5040   факс 02/868 5150
email office@msi-vitosha.com
Направете заявка за услугата "Професионален домоуправител" »Изпратете ни Ваша обява за наем/продажба на имот »Свържете се с нас »