Пропърти мениджмънт - наеми - продажби - професионален домоуправителПрофесионално управление на имотиНаеми и продажби на имоти, Професионален домоуправител, управление на имоти;Новини за пазара на недвижими имоти и в сферата на фасилити мениджмънтаПрофесионален домоуправител - управление на имоти - наеми и продажбиПрофесионален домоуправител - управление на имоти - наеми и продажбиПрофесионален домоуправител - управление на имоти - наеми и продажби
Професионален домоуправител - управление на имоти - наеми и продажбиИзпратете ни вашата заявка за услугата "Професионален домоуправител"Наеми и продажби на имоти, Професионален домоуправител, управление на имоти;Наеми и продажби на имоти, Професионален домоуправител, управление на имоти;

Имоти под наем

Имоти за продажба

2 Октомври, 2023
EUR1.955830.51129
USD1.857390.53839
GBP2.257730.44292
CHF2.030130.49258
JPY1.240460.80615
CAD1.364370.73294
XAU3407.310000.00029

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАТВОРЕНИ ЖИЛИЩНИ КОМПЛЕКСИ

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАТВОРЕНИ ЖИЛИЩНИ КОМПЛЕКСИ

УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИТЕ ЧАСТИ НА СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ, ПОСТРОЕНИ В ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС ОТ ЗАТВОРЕН ТИП, СЕ УРЕЖДА С ПИСМЕН ДОГОВОР С НОТАРИАЛНА ЗАВЕРКА НА ПОДПИСИТЕ МЕЖДУ ИНВЕСТИТОРА И СОБСТВЕНИЦИТЕ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ. ДОГОВОРЪТ СЕ ВПИСВА ПО ПАРТИДАТА НА ВСЕКИ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ.

ОБЩО ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ

СЪОБРАЗНО СПЕЦИФИКИТЕ НА ЗАТВОРЕНИТЕ КОМПЛЕКСИ И ПРЕДВИДЕНИТЕ В ТЯХ УСЛУГИ, МСИ ВИТОША ИЗГОТВЯ ЦЯЛОСТЕН ПЛАН ЗА ПОДДРЪЖКА И УПРАВЛЕНИЕ НА:

ЗАТВОРЕН ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС

 • ОХРАНА И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ - ФИЗИЧЕСКА, ТЕХНИЧЕСКА, ВИП, СПЕЦИАЛНА;
 • ПОЧИСТВАНЕ НА ВСИЧКИ ОБЩИ ЧАСТИ И ПРИЛЕЖАЩИ ПЛОЩИ В КОМПЛЕКСА;
 • ПОДДРЪЖКА НА ОТКРИТИ И ЗАКРИТИ БАСЕЙНИ;
 • КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА ФИТНЕС ПОМЕЩЕНИЯ, НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН И КВАЛИФИЦИРАН ПЕРСОНАЛ;
 • ОЗЕЛЕНЯВАНЕ;
 • ВИК – ПОДДРЪЖКА НА ВОДОПРОВОДНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ И ПОМПИ;
 • ЕЛЕКТРИЧЕСКИ – ВСИЧКИ ИЗИСКВАНИЯ И ПРАВИЛА ЗА ВЪТРЕШЕН РЕД ОТНОСНО ВСИЧКИ ИЗГРАДЕНИ СИСТЕМИ С НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ И ГЕНЕРАТОРИ;
 • РЕМОНТНИ – ВСИЧКИ ВИДОВЕ РЕМОНТНИ И ЗАВАРЪЧНИ ДЕЙНОСТИ;
 • ТЕХНИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ И СЪОРЪЖЕНИЯ – ПОДЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ (АСАНСЬОРИ И ЕСКАЛАТОРИ), ОТОПЛИТЕЛНИ, ВЕНТИЛАЦИОННИ И КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ, ПРОВЕРКИ (ЕЖЕДНЕВНИ, ПЕРИОДИЧНИ, СПЕЦИАЛНИ), ДЪРВОДЕЛСКИ УСЛУГИ И ДР.;
 • ПОКРИВИ И ТАВАНИ – СЪОРЪЖЕНИЯ, ИЗОЛАЦИИ И ДР.;
 • ПАРКОВО ОФОРМЛЕНИЕ - ЗЕЛЕНИ И ПРИЛЕЖАЩИ ПЛОЩИ И ПЛОЩАДКИ;
 • ПАРКИНГИ – ПАРКИНГОВИ СИСТЕМИ И КОНТРОЛ НА ДОСТЪП;
 • ОТЧЕТИ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ВСИЧКИ СЪОРЪЖЕНИЯ И СИСТЕМИ;
 • ПЕРИОДИЧНИ ОТЧЕТИ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ИМОТА;


 

УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ


ЗА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ИМОТИ В ЗАТВОРЕНИ КОМПЛЕКСИ ПРЕДЛАГАМЕ ДВА ВИДА УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ:

УПРАВЛЕНИЕ ЧРЕЗ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ:


УСЛУГА, ПОДХОДЯЩА ЗА ХОРА, КОИТО ОЧАКВАТ ДОБРА ВЪЗРАЩАЕМОСТ НА НАПРАВЕНАТА ОТ ТЯХ ИНВЕСТИЦИЯ:

 • КОНСУЛТАЦИЯ НА СОБСТВЕНИКА ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА МЕСЕЧНИЯ НАЕМ;
 • РЕКЛАМИРАНЕ НА ИМОТА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОГЛЕДИ;
 • ИЗГОТВЯНЕ НА ДОГОВОР ЗА НАЕМ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТРОЛ ПО РЕДОВНОТО ПЛАЩАНЕ НА НАЕМА И НА ВСИЧКИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПОЛЗВАНЕТО НА НАЕТИЯ ИМОТ;
 • РЕДОВНА КОМУНИКАЦИЯ С НАЕМАТЕЛИТЕ И СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ОСТРАНЯВАНЕ НА ВЪЗНИКНАЛИ ЩЕТИ И АВАРИИ В НАЕТИЯ ОТ ТЯХ ИМОТ;
 • ИЗГОТВЯНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА РЕДОВЕН ОТЧЕТ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА ИМОТА НА НЕГОВИЯ СОБСТВЕНИК И ДР.;

 • ТЕКУЩО УПРАВЛЕНИЕ:


  ТОВА Е УСЛУГА ЗА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ, КОИТО НЕ ЖИВЯТ В ИМОТА СИ, НО НЕ ЖЕЛАЯТ НЕГОВОТО ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

 • РЕДОВНО ИНСПЕКТИРАНЕ НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ;
 • ПОЧИСТВАНЕ, ПРОВЕТРЯВАНЕ И РЕДОВНО ЗАПЛАЩАНЕ НА МЕСЕЧНИТЕ КОНСУМАТИВНИ РАЗХОДИ НА ИМОТА;
 • ПРЕДСТАВЛЯВАНЕ НА СОБСТВЕНИКА ПРЕД ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА ЗА КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, В ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕД ЗАСТРАХОВАТЕЛИ И ДР.;
 • "МСИ Витоша" ООД е резултат от обединението на българската строителна фирма "Р.С. ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД и френската Groupe GHI, чиято дейност е в областта на недвижимите имоти във Франция. В "МСИ Витоша" работи екип, специализиран в следните сфери на дейност: покупко-продажба и наемане на имоти, управление на собствеността, управление на етажна собственост, експертизи.
  "Р.С. Инженеринг" ЕООД е специализирана строителна компания с натрупан богат опит в проектирането, организацията и строителството на сгради, както и в съгласуването и узаконяването им на територията на Република България. Фирмата е основана през 1994 г. От същата година е член на Българската Строителна Камара и получава лиценз за цялостна дейност в строителството.
  Copyright © 2023 МСИ Витоша ООД. Всички права запазени.
  тел. 02/868 5040   факс 02/868 5150
  email office@msi-vitosha.com
  Направете заявка за услугата "Професионален домоуправител" »Изпратете ни Ваша обява за наем/продажба на имот »Свържете се с нас »